Hvað einkennir þau samfélög þar sem flestir mælast hamingjusamir?

1381538_10202249834788975_1405397012_n

Einn af frumkvöðum í hamingjurannsóknum er Dr. Ruut Veenhoven frá Hollandi og hann er á leiðinni til Íslands. Hann ætlar að segja okkur hvað einkennir þau samfélög þar sem flestir mælast hamingjusamir og hvernig hann mælir það. Hann er sá sem fyrstur birti þá niðurstöðu að Íslendingar væru hamingjusamasta þjóð í heimi fyrir aldamótin. Hann hefur í áratugi verið að safna gögnum um hamingju hina ólíkustu samfélaga og heldur utan um tölfræðibankann ,,The World database of happiness” auk þess að hafa stofnað og ritstýrt tímaritinu The Journal of Happiness Studies” sem er aðgengilegt á Landsbókasafni Íslands.  Í dag er heil rannsóknardeild í háskóla hans að rannsaka hamingjuna, Erasmus happiness Economics Research Orgainzation, Erasmus University Rotterdam.

Veenhoven er félagsfræðingur og félagssálfræðingur og heldur því fram að umhverfið skiptir meira  máli en við höldum um það hvort við höfum tækifæri til að geta verið hamingjusöm. Hann heldur því jafnvel fram að hægt sé að skýra 75% af hamingju okkar eða óhamingju eftir félagsgerðinni í því samfélagi sem við tilheyrum. Hann hefur m.a. skoðað hvernig munur kemur fram á tjáðri hamingju annars vegar  á samfélagsgerð sem einkennist af einstaklingshyggju eða hins vegar af heildarhyggju. Rannsóknir hans hafa m.a. sýnt að hamingjusamir lifa lengur, eru heilsubetri, virkari í einkalífinu og tilbúnari til þátttöku í samfélagsverkefnum, eru í betri hjónaböndum og eru síður frá vinnu vegna veikinda. Hann vill beina því til stjórnvalda, stjórnenda og til skólayfirvalda að það sé á þeirra ábyrgð að skapa aðstæður þar sem einstaklingar hafa forsendur til að geta orðið hamingjusamir og notið sín. Hann heldur því fram að fjárhagslegur ávinningur sé fyrir fyrirtæki og samfélög að vera sem hamingjusömust.  Rannsóknir hans hafa verið innblástur fyrir marga leiðtoga heimsins og Sameinuðu þjóðirnar eru að hvetja leiðtoga að styðjast ekki eingöngu við hagvöxt heldur einnig hamingju- og velferðarmælingar til að meta framþróun. Það er forvitnilegt að skoða hvað annað en umhverfið hefur mikil áhrif á það að telja sig upplifa hamingjuna, en skv. Veenhoven eru það áhrif erfða, lærð hegðun okkar, eigin viðhorf og ákvarðanir, heppni og félagsleg staða. Við ráðum vissulega engu varðandi erfðamengið, getum stundum haft áhrif á félagslega stöðu en við getum tamið okkur að horfa jákvætt fram á veginn. Ótti, streita og einmanaleiki hafa neikvæð áhrif á heilsu og hamingju. Það sem helst fer saman við það að upplifa sig hamingjusaman skv. rannsóknum er það að vera lítið einn, vera í uppbyggilegum samskiptum, temja sér þakklæti og velvild til samferðamanna, hafa skuldbindingu, tilgang og ástríðu fyrir því sem maður gerir og lifa heilbrigðu lífi.

Taktu frá Alþjóðlega hamingjudaginn 20 mars en þá verður málþing haldið til heiðurs Dr. Ruut Veenhoven í Hátíðarsal Háskóla Íslands kl. 14-16. Þar munu einnig verða kynntar niðurstöður íslenskra fræðimanna á mælingum á hamingjunni og mun aðgangur verður ókeypis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s